Een camerasysteem is een uitstekend middel om preventief te kunnen beveiligen. Wanneer deze op overzichtelijke punten worden geplaatst, is een terrein of gebouw op een goede wijze te observeren. De opgenomen camerabeelden kunnen ook later nog bekeken worden.
Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden die er zijn op dit gebied. Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte of advies.

Wettelijke randvoorwaarden

Bij het plaatsen van camerasystemen dient u rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden voor het plaatsen van camera’s, deze zijn:

 • Het is u toegestaan om een camera op te hangen ter beveiliging van een woning of een flat. Bewaking van de straat is niet uw verantwoordelijkheid, daar moet het videocameratoezicht stoppen. Ook zijn de voordeur en ramen van de woningen de grens. U moet met een bord of sticker kenbaar maken dat er een videocamera hangt. Doet u dat niet dan kunt u strafbaar zijn.
 • Op grond van het Wetboek van Strafrecht moet u het cameratoezicht kenbaar maken. Het videocameratoezicht mag niet op zichzelf staan, maar moet in samenhang met andere maatregelen, zoals straatverlichting en personeel toezicht op straat, plaatsvinden. Meer informatie vindt u in de CBP-publicatie Camera’s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde en op de internetsite van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het CCV stimuleert en ondersteunt private en publieke partners bij de realisatie van criminaliteitspreventie en veiligheid.
 • Degene die u filmt (de betrokkene) heeft het recht om u inzage in en verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens te vragen. Zie verder het informatieblad Het geven van inzage in persoonsgegevens en Het bieden van correctie in persoonsgegevens.
 • Beeldopnamen moeten gemeld worden bij het CBP, tenzij er een vrijstelling mogelijk is op grond van het Vrijstellingsbesluit. In artikel 38 van dit besluit staat dat de meldingsplicht niet van toepassing is op verwerkingen met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke, door middel van het gebruik van duidelijk zichtbare videocamera’s. Deze verwerkingen moeten dan wel voldoen aan de in artikel 38 Vrijstellingsbesluit genoemde eisen. Eén van die eisen is een maximale bewaartermijn van 24 uur, tenzij bepaalde beeldopnamen langer nodig zijn voor afhandeling van geconstateerde incidenten. Informatie over melden is te vinden in het informatieblad Melden en vrijstellingen
NB: Bij gebruik van niet-digitale camera’s die alleen ‘monitoren’ en geen gegevens vastleggen, is er geen sprake van verwerking in de zin van de WBP. Deze vorm van videocameratoezicht hoeft dus ook niet te worden gemeld.

HOME AND FAMILY


Duis dignissim mi ut laoreet mollis. Nunc id tellus finibus, eleifend mi vel, maximus justo. Maecenas mi tortor
 • Pellentesque a aliquam ut placerat
 • Fringilla eleifend lectus tempor
 • Maecenas ultrices tellus sit amet

READ MORE


SMALL BUSINESS


Duis dignissim mi ut laoreet mollis. Nunc id tellus finibus, eleifend mi vel, maximus justo. Maecenas mi tortor
 • Pellentesque a aliquam ut placerat
 • Fringilla eleifend lectus tempor
 • Maecenas ultrices tellus sit amet

READ MORE


LARGE ENTERPRISES


Duis dignissim mi ut laoreet mollis. Nunc id tellus finibus, eleifend mi vel, maximus justo. Maecenas mi tortor
 • Pellentesque a aliquam ut placerat
 • Fringilla eleifend lectus tempor
 • Maecenas ultrices tellus sit amet

READ MORE


nl_NLNL
nl_NLNL en_USEN